09385894038 naziri.mohsen@gmail.com

My handwriting

فراموشی

ب محسن نظیری

میگویند: یکی از عوارض ترسناک افزایش سن، فراموشی است. خوشبختانه تحقیقات جدید نشان دادند …جلوگیری یا روند پیشرفت آن را کند می‌کنند.علت فراموشی، راهکار جلوگیری از فراموشی و نوع تغذیه در جلوگیری از فراموشی و …

ولی هیچگاه نمی‌گویند فراموشی از برای چه؟

زندگی پر است از اتفاقات خوب و بد؛ اتفاقاتی که یا شیرین‌اند یا تلخ و برای این‌که بتوانیم مسیر زندگی‌مان را ادامه دهیم باید گاهی اتفاقات تلخ را فراموش کنیم، اما فراموش کردن همیشه هم آسان نیست و سخت‌تر از آن فراموش شدن است. می‌گویند خاک سرد است این روزها، اما انگار آنقدر هوا سرد شده است که زنده، زنده یکدیگر را فراموش می‌کنیم.

فراموشی هم یکی از خصلت‌های ما آدم‌هاست که بیشتر اوقات به ما کمک می‌کند راه‌های تازه‌تری را تجربه کنیم و در یک مسیر حرکت نکنیم. البته فراموش کردن بعضی چیزها خیلی سخت است، باید به‌خاطر خودمان هم که شده فراموش کردن را بیاموزیم و تمرین کنیم تا کمتر آسیب ببینیم، اما بکوشیم با تغذیه صحیح و استفاده از قوه تفکر به بیماری آلزایمر مبتلا نشویم که در آن صورت زندگی دیگر هیچ لذتی نخواهد داشت.

هر گاه سر بر بالشت گرامی مینهم صدای پیمایش قلبم را میشنوم که میگوید: برای فراموشی بخواب می روی، تا فراموش کنی آنچه گذشته تا فراموش کنم هر آنچه بی ارزش بوده، گاهی آنچنان با سرعت فراموش می‌کند و پاک می‌کند که به اشتباه خودم را هم فراموش می‌کنم

آنچنان خوب پاک می‌کند که انگار نبوده ام. پاک می‌کند از هر آنچه هست، گاهی اشتباه می‌کند و نمی‌داند کدام بی ارزش و کدام با ارزش است و پاک می‌کند و من به این اشتباه و از روی مشغولیات زیاد از او خرده نمی‌گیرم ولی انگار برای او عادت شده، میترسم به آلزایمر دچار شوم. وایی خدا نکند که تو را فراموش کنم. خودم که قابل فراموش شدن نیستم( مغز در جستجوی راهی است برای کاهش استرس و فشار کاری و در پی آن راهش را فراموشی میپندارد تا با آن درگیر نشود)

فکرهایی که به روی موضوعاتی صرفا خاص تمرکز می‌کنند خیلی چیزهای دیگر را از یاد می‌برند.

 

, , ,

  • اسفند ۱, ۱۳۹۶

نوشته شده توسط محسن نظیری

http://mohsennziri.ir

دیدگاه بسته شده است

بامن از طریق تلگرام در اتباط باشید

متصل شدن