09385894038 naziri.mohsen@gmail.com

مغز نوشته ی دل خوانده

وب سایت شخصی محسن نظیری My handwriting مغز نوشته ی دل خوانده

My handwriting

مغز نوشته ی دل خوانده

ب محسن نظیری

همیشه در تقابلند، مغز را میگویم با اوی وجودیت

هر چند شاید بگویید مگر میشود منطق را کنار گذاشت؛ نه جواب درستی نیست

ولی اگر بخواهیم به هر چیزی عاقلانه نگاه کنیم هیچ گاه پیروز نمیشویم

در عشق عقل نیست؛ هست ولی غلبه ی دل بیشتر است

و آه که توان درک این موضوع برای مغز منطق گونه ما سخت

  • آبان ۸, ۱۳۹۸

نوشته شده توسط محسن نظیری

http://mohsennziri.ir

دیدگاه بسته شده است

بامن از طریق تلگرام در اتباط باشید

متصل شدن