09385894038 naziri.mohsen@gmail.com

راه حل‌های پیشنهادی من

وب سایت شخصی محسن نظیری راه حل‌های پیشنهادی من

راه حل‌های پیشنهادی من

ب محسن نظیری


در این قسمت قرار است راه حل های پیشنهادی خودم را ارئه بدم، تا شاید یکی بیاد و اونها رو عملی کنه.


 

  • سکوت همیشه کم خرج ترین و ساده‌ترین راه حل جهت مبارزه نیست، گاهی باید اپرکات زد.
  • زر نزن باعث موفقیت است.
  • NFPA یا به عبارت دیگر(National Fire Protection Association) استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می‌کند. در مقایسه با سایر سازمان‌های مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می‌گذارند و به عنوان یک مرجع می‌شناسند. این استاندارد در خصوص اطفاء حریق و جانمایی کپسول‌های آتش نشانی اطلاعات مفیدی دارد که می‌توان از آن در خصوص جانمایی کپسول‌های آتش نشانی در کارگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و… بهره برد.
  • دیدن آسمان از پس سوراخی در مغز
  • در روشنایی روز از فازمتر با اخطار صوتی استفاده کنید.
  • مرداد ۸, ۱۳۹۵

بامن از طریق تلگرام در اتباط باشید

متصل شدن